Gulvbelægninger fra DLW: Recepten til gulve i sundhedsbyggeri

DLW gulvbelægninger opfylder alle krav i sundhedsvæsenet – og skaber med det store udvalg af farver og mønstre samtidig en attraktiv atmosfære.

  • Maksimal hygiejne takket være nem rengøring
  • Uimodtagelig over for fugt, desinfektionsmidler og kemikalier
  • Godt fodfæste og skridsikkerhed (mindst skridklasse 9, mulighed for at øge til skridklasse 10)
  • Svært antændeligt i henhold til DIN EN 13501-1
  • Også ideel til sensible områder som operationsstuer eller laboratorier

Teknik & viden

Tekniske krav til gulvbelægningerne i sundhedsvæsenet

Når det drejer sig om gulvbelægninger, stiller sundhedsvæsenet højere krav end noget andet marked: Afhængigt af anvendelsesområdet i en sundheds- eller plejeinstitution skal gulvene holde til vidt forskellige belastninger.

Du kan finde flere interessante informationer i vores Gulvleksikon

Funktionelle krav

Sundhedsvæsenet stiller helt specielle funktionelle krav til gulvbelægninger.

Gulvbelægninger yder et væsentligt bidrag til at forbedre trinlyden og optimere rumakustikken. DLW Linoleum og DLW Vinyl er elastiske gulvbelægninger, der mindsker generende trinstøj. Specielle akustiske varianter støtter dette forhold yderligere: DLW Linoleum Marmorette Acoustic Plus og DLW Vinyl Favorite Acoustic opnår værdier på 18 dB.

Desinfektionsmidler, mange besøgende og tungt udstyr – i sundheds- og plejevæsenet skal gulvbelægningerne holde til en hel del og samtidig blive ved at se pæne ud i mange år. Med vores overfladeforædlinger LPX og PUR Eco System kan DLW-gulvbelægningerne uden problemer holde til alle disse og endnu flere strabadser.

Yderligere informationer i vores Gulvleksikon

Anbefalet produkt: alle DLW gulvbelægninger

For at sikre optimal terapi bør gulvbelægningerne være behagelige at gå på og være fodvarme. På den måde kan de ergonomiske, konkrete bevægelsesforløb lettere indlæres, og patienterne genvinder deres sædvanlige sikkerhed på DLW Linoleum.

Bygningsmæssige krav

I sundheds- og plejevæsenet findes der en lang række lovmæssigt foreskrevne bygningsmæssige krav, der skal overholdes.

Med DLW Linoleum kan gulvbelægningen lægges uden fuger. Desuden kan disse belægninger også føres op ad væggen med hulkeler og hulkelfodlister. Derudover er det muligt at lægge gulvet med bassinvirkning. Dermed har kim og bakterie endnu færre chancer.

Anbefalet produkt:DLW Linoleum

Vores gulvbelægninger egner sig optimalt til at overholde krav om tilgængelighed.

Løbende drift

I den løbende drift viser det sig, hvor godt et valg den pågældende gulvbelægning var.

Gadesnavs, jod, blod og urin – typiske urenheder i sygehuse, lægeklinikker og plejeinstitutioner. Med overfladeforædlinger som for eksempel PUR Eco-systemet bliver DLW gulvbelægningerne resistente mod disse og andre urenheder. Desuden kan vores gulvbelægninger rengøres nemt, billigt og grundigt.

Sikkerhed & komfort

Vores gulvbelægninger er absolut sikre og resistente – mod sygehuskim og andre bakterier.

Vores gulvbelægninger giver ikke nogen vækstmuligheder for bakterier og skimmelsvampe, og de er lette at rengøre. På grund af den naturlige sammensætning er DLW Linoleum fra naturens side antibakteriel. DLW Vinyl-belægninger kan ligeledes anvendes uden betænkeligheder. 

Anbefalet produkt:DLW Linoleum, DLW Vinyl

Reparation & istandsættelse

DLW gulvbelægninger er lige så problemfri i langsigtet brug, som de er med hensyn til lægning og anvendelse.

DLW gulvbelægninger er bæredygtige En lang række miljømærker bekræfter, at vores gulvbelægninger egner sig til bæredygtige bygningskoncepter. 

 

De særligt efterspurgte farveudførelser i vores DLW Linoleum marmorette-serie har vi forsynet med leveringsgaranti for at sikre dig sikkerhed selv ved meget langsigtet planlægning.

Anbefalet produkt: DLW Linoleum Marmorette Selection

DLW Vinyl - specialbelægninger til sundhedsvæsenet

DLW Vinyl egner sig til mange anvendelsesområder Denne gulvbelægning kan især udfolde sine styrker i sundhedsvæsenet. Og vinylprodukterne har ikke bare et fremragende udseende, men også tekniske egenskaber, der kan klare alle udfordringer:

PUR+

Overfladeforædlingen PUR+ i høj kvalitet gør gulvene endnu mere modstandsdygtige over for kemikalier og endnu mere ridsefaste.

Sanitized® hygiejnefunktion

Kim og bakterier har ingen chance med Sanitized® hygiejnefunktionen. De hæmmer også væksten mellem hver enkelt rengøring.

Afledende

DLW Vinyl Conductive – tre design i afledende udførelse. For endnu bedre beskyttelse af udstyr og personale. For mere information i DLW-gulvleksikon.

Mix & Match

Det alsidige og smarte modulsystem Mix & Match til gennemgående gulvkoncepter - fra operationsstue til afdeling.

Healing Architecture med DLW gulvbelægninger

Konceptet bag Healing Architecture har fokus på spørgsmålet, hvordan sundhedsbyggeri skal indrettes for at fremme patienternes helingsprocesser og bidrage til personalets komfort både psykisk og fysisk. Her yder gulvbelægningskollektionen fra DLW et værdifuldt bidrag.

"Man kan gå ud fra, at faktorer som lyskvalitet, materialer, farver og kunstgenstande bidrager til at undgå angst og stress."

Christine Nickl-Weller, TU Berlin, Fakultet VI Architekture for Health, Architekturbüro Nickl & Partner Architekten AG, München

 

Funktionel skønhed

Konceptet bag Healing Architekture drejer sig ikke kun om æstetiske spørgsmål men inddrager også tekniske kriterier: Det kan være gulve med et godt fodfæste eller skridsikre gulve, ledende og antistatiske gulve eller akustiske fordele. Gennemgående gulvkoncepter med vidt forskellige tekniske egenskaber og høje æstetiske krav kan for eksempel realiseres med "Mix & Match"-modulsystemet for at kunne realisere ensartede farvekoncepter.

Udvalgte DLW gulvbelægninger til tilgængeligt byggeri

Tilgængelighed er ikke bare relevant, når man skal til at skubbe en rollator, men allerede i forbindelse med en barnevogn. Alle mennesker, uafhængigt af alder, sprog eller handicap skal have mulighed for at leve og benytte lokaler ligeberettiget, autonomt og uafhængigt. Tilgængeligt byggeri har som mål at udforme omgivelser, som alle mennesker kan benytte lige godt.

"Ingen må være ringere stillet på grund af sit handicap." 

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (Tysklands Grundlov), artikel 3 stk. 3

Tilgængeligt byggeri omfatter blandt andet aspekterne, skridhæmning og højdeforskelle, oplysninger om luminanskontraster samt krav til orientering og ledesystemer. DLW gulvbelægninger egner sig til at opfylde disse krav til offentligt byggeri.

Overblik over vores velegnede produktserier:

DLW Vinyl - Medintone
DLW LVT - Scala
DLW Linoleum - Uni Walton
DLW Linoleum - Marmorette
DLW Linoleum - Colorette
DLW Linoleum - Lino Art Nature

DLW Linoleum

Lang levetid, antibakteriel, rengøringsvenlig – den naturlige gulvbelægning fås i mange strukturer og farver.

Gå til produktet