Bæredygtig produktion af DLW gulvbelægninger

Hver dag forlader tusinde kvadratmeter gulvbelægning vores tyske produktionsafdelinger: linoleum, vinyl, designerbelægninger og nålefilt. De er blevet lagt i bygninger i hele verden og har været i brug i årtier.

  • Linoleum og Luxury Linoleum består overvejende af naturlige råmaterialer og er dermed absolut miljøvenlige og også velegnede til allergikere. Takket være de robuste overfladeforædlinger er denne gulvbelægning stadig i umådelig fin stand selv flere årtier efter, at den er blevet lagt.
  • Andelen af genbrugsstoffer i Vinyl og Luxury Vinyl er næsten 100 %, hvilket betyder, at gamle gulve bruges i produktion af nye gulve. Belægningens fremragende rengøringsegenskaber er en god hjælp til at spare udgifter i den løbende drift.
  • Nålefilt består af slidstærke syntetiske fibre, der gør denne gulvbelægning særlig robust. Den er emissionssvag, helbredsmæssig ubetænkelig og fri for skadestoffer, og derfor også mærket med den Blå Engel.

Den "Blå Engel" er verdens ældste officielle miljømærke og international standard i Tyskland og uomgængeligt for mange bygherrer og arkitekter. Samtlige linoleum-belægninger fra DLW har dette miljømærke.

Det østrigske miljømærke UZ56 for gulvbelægninger er garant for miljøvenlige produkter og tjenesteydelser. Det informerer forbrugerne om produktion, brug og bortskaffelse af produkterne. Vores DLW Linoleum-kollektioner har dette certifikat.

Det nordiske miljømærke Svanemærket vurderer hele produktionsprocessen for produkter. Dertil hører energi- og vandforbruget, men også emissionerne under produktionen. DLW Linoleum har dette mærke.

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) (tysk institut for byggeteknik) kræver, at bestemte VOC-emissionsværdier overholdes, for at der kan gives en generel byggeteknisk godkendelse til en tekstil eller elastisk gulvbelægning. Dermed sikres det, at brugerne af en bygning ikke udsættes for skadelige stoffer. Kravene udstedes af sundheds- og miljømyndighederne i den tyske forbundsrepublik og de enkelte delstater. Alle vores gulvbelægninger har det såkaldte Ü-mærke.

Det tyske selskab for bæredygtigt byggeri, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB), har udviklet dette bygningscertifikat sammen med det tyske ministerium for trafik, byggeri og byudvikling, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS). Det bruges som et stærkt og omfattende instrument i forbindelse med bæredygtig planlægning af byggeri. Vi understøtter DGNB i arbejdet som aktivt medlem.

GUT-mærket fra "Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e. V." (fællesskab for miljøvenlige gulvtæpper) er et mærke for tekstile gulvbelægninger, der garanterer maksimal miljøvenlighed og omfattende forbrugerbeskyttelse i hvert enkelt afsnit af deres livscyklus. DLW nålefilt har dette certifikat.

En EPD (Environmentas Product Declaration) eller miljøvaredeklaration er en frivillig mærkning af produkter i henhold til DIN EN ISO 14040, der beskriver byggevarens komplette livscyklus. Som aktivt medlem i European Resilient Flooring Manufacturers' Institute (ERFMI) tilbyder vi vores kunder en EPD-beregner. Med den kan man med ganske få skridt udarbejde en EPD for gulvbelægninger for hele deres levetid.