Andreas Krawczyk fra NKBAK Architekten

taler om den europæiske skole frankfurt

Hvad betyder arkitektur for jer?

... en social opgave.

Hvilke udfordringer medførte projektet?

Udfordringen bestod i, at der i løbet af en ekstrem kort planlægnings- og udførelsestid på kun 16 måneder skulle færdiggøres en bygning med høje kvalitative og æstetiske værdier.

Hvornår er en skole i jeres øjne arkitektonisk vellykket? Hvad er det første, I tager højde for?

En skole er arkitektonisk vellykket for os, når brugerne – altså først og fremmest børnene – føler sig veltilpas og kan lide at gå derhen. Derfor er det første, vi lægger vægt på, altid brugerne.

Hvilken indflydelse har farver og former på elever og lærere?

Farver og former har en stor indflydelse på alle mennesker. Men de mest spændende farver og former findes allerede i naturen. Derfor er det altid meget vigtigt for os at skabe en relation mellem en given bygning og omgivelserne.

Hvorfor har I valgt denne gulvbelægning fra DLW Flooring?

Fordi den på perfekt vis forener alle de ovennævnte aspekter.

Hvilken værdi har gulvet i bygningsplanlægningen?

Gulvet er et stort areal i indretningen og er samtidig det område i offentligt byggeri, der kræves mest af. Vi forsøger ofte at udforme gulvet så roligt som muligt, så at sige som indretningsmæssig basis for de vertikale bygningsdele. Desuden skal det naturligvis leve op til alle funktionelle krav.

De bedste ideer kommer… ?

For os består arkitektur ikke af ideer, men af den mest hensigtsmæssige løsning på en given opgave. Den er for det meste resultatet af en intensiv arbejdsproces, som man ikke kender slutningen på, når man begynder.

Nicole Kerstin Berganski og Andreas Krawzyk har i flere år arbejdet for store og velrenommerede bureauer, blandt andet det japanske bureau SANAA i Tokyo, hvis europæiske projekter de tog sig af. I 2007 grundlagde de deres egen virksomhed i Frankfurt am Main; NKBAK.

Gå til NKBAK Architekten