DLW-gulvleksikon

Gulvleksikon

Fagviden om emnet gulvbelægninger med ordforklaringer og udførlige tip fra funktionalitet til pleje.

I betragtning af, hvad der teknisk kan lade sig gøre, og også i henhold til VOB del C, DIN 18365 "Gulvbelægningsarbejder" er det ikke teknisk muligt at producere gulvbelægninger uden tolerancer. Dette gælder både for i en bestemt produktion og mellem forskellige produktioner. Dog vil afvigelserne inden for én produktion altid være mindre. Derfor er det en almindelig accepteret regel i faget, at der inden for ét rum kun må lægges varer fra én produktion, og at man samtidig skal være opmærksom på, at gulvbelægningsbanerne lægges i rækkefølge efter rullenumrene enten opad eller nedad. Desuden skal man i forbindelse med lægningen være opmærksom på at lægge fabrikationsyderkant mod fabrikationsyderkant, dog skal disse først skæres til manuelt. Dette er også et vigtigt kriterium ved anvendelse af restbaner og strimler.

Afvigende farvenuancer for alle typer DLW-nålefilt

Relaterede poster: Gulfilm/tørrekammerfilm på linoleum

PURe sparer udgifter og ressourcer, da den nye teknologi garanterer en velbeskyttet og ridsefri overflade med en betydelig længere levetid. Gennemsnitligt skal tilsvarende designbelægninger løbende polishbehandles eller udskiftes efter 3-5 år, som følge af ridser og pletter. Især i eksponerede områder, hvor kunder og gæster færdes hyppigt. Den resistente Scala PURe-overflade beskytter og bevarer derimod mønstret, som nyt i mange år. Endvidere reduceres vedligeholdelsesomkostningerne, da det ikke længere er nødvendigt at udføre en intensive rengøring, gennemsnitligt 2 gange årligt for, at fjerne pletter. I områder med meget trafik kan dette reducere rengøringsomkostningerne med op til 20 %.

Relaterede poster: Modstandsdygtighed overfor pletter PURe, Modstandsdygtig overfor Ridser PURe, Overfladebehandling PURe

Formålet med brandsikring er at forebygge at storbrande breder sig samt at muliggøre virksomt slukningsarbejde og redning af mennesker og dyr i tilfælde af brand. I DIN EN 13501-1 fastlægges metoderne til klassificering af byggeprodukters, f.eks. gulvbelægningers, reaktion på brand. Brandsikring eller brandsikringsforskrifter og forebyggende brandsikring i byggeri er i Tyskland omfattet af den såkaldte politivedtægt og dermed underlagt de enkelte delstater. Bestemmelserne er fastholdt i de enkelte delstaters bygningsreglementer.

Tekniske informationer om alle DLW gulvbelægninger

Relaterede poster: Standarder for elastiske gulvbelægninger, Standarder for gulvbelægninger af nålefilt

I sygehuse, plejehjem, skoler, børnehaver osv. skal gulvbelægningerne desinficeres, når der er behov for det. På sygehusområdet er forebyggelse af infektioner den vigtigste del af hele området sygehushygiejne. I en hygiejneplan defineres både antallet af nødvendige rengøringscyklusser på de forskellige hygiejneområder samt de velegnede desinfektionsmidler for den pågældende gulvbelægning.

Desinfektion af alle elastiske DLW gulvbelægninger

Relaterede poster: Sanitized® hygiejnefunktion, Rengøringskarakteristika

DLW’s nålefiltsbelægninger forsynes med Floor PROTECT, der en fantastisk effektiv imprægnering mod tilsmudsning – med denne beskyttelse når pletterne slet ikke at trænge ind i fibrene.

Tekniske informationer om DLW Floor PROTECT

Relaterede poster: Standarder for gulvbelægninger af nålefilt

Så lille og alligevel så stærk: Dorix®-fibre danner grundlaget for den høje kvalitet i DLW’s nålefilt Strong. De syntetiske fibre sikrer den bedste slidstyrke, en hurtig genopretning efter trykbelastning og en meget ringe tilsmudsningsgrad. En speciel spindedysefarvning af Dorix®-fibrene sikrer den bedst mulige farveægthed og farvekonsistens. Til sammen giver det en meget robust, rengøringsvenlig og holdbar tekstilgulvbelægning.

I forbindelse med belastninger på grund af stående indretningsgenstande som skabe, stole, reoler eller lignende møbler taler man om statisk fladetryk. En indretningsgenstands fladetryk i kg skal deles med sin ståflade (længde i cm x bredde i cm = cm²). I praksis bør fladetrykket på gulvbelægningen ikke overskride maksimalt 25 kg pr. cm² ved denne form for belastninger. Ved belastninger f.eks. på grund af en løftevogn beregnes fladetrykket på gulvbelægningen efter Hertz' formel.

Dynamiske og statiske belastninger for alle DLW gulvbelægninger

Relaterede poster: Møbelfødder og egnethed til stolehjul

Elektrostatiske krav til gulvbelægningen kan gælde for opladningsspænding/antistatik, afledningsmodstand eller isolering af standpladsen. Disse kræves af brugeren, brancheforskrifter, nationale og internationale standarder eller udstyrsproducenter og skal være beskrevet i udbuddet inklusive målemetode. I den tekniske information vedrørende elektrostatiske forhold beskrives der ud over elektrostatiske egenskaber også kravene til gulvbelægninger samt målinger af ledeevnen i afledende gulvbelægninger.

Elektrostatiske egenskaber for alle DLW gulvbelægninger

Basismaterialerne til produktion af DLW linoleum er linolie, naturlig harpiks, kork- og træmel. Disse naturlige råmaterialer indeholder bestemte (kromofore) forbindelser, der bevirker en gullig eller, afhængigt af farven, grønlig til brunlig farvning af linoleummet under modningen i tørrekammeret, når materialet ikke udsættes for lys. Denne proces er typisk for linoleum og er reversibel. Det betyder, at når gulvbelægningen udsættes for lys i tilstrækkelig lang tid eller for tilstrækkeligt kraftigt lys (i løbet af ganske kort tid i klart solskin eller uv-lamper), reduceres dette gule farvekompleks/gulfilmen, og farven på den lagte vare tilpasses.

Gulfilm/tørrekammerfilm på linoleum

Kontrol af kemikaliebestandigheden sker i henhold til EN 423/EN ISO 26987 "Bestemmelse af pletter og modstandsevne over for kemikalier" med en indvirkningstid på 2 timer. I standarden er metoden og vurderingen af den kemiske modstandsevne fastlagt. For at muliggøre praksisnære forhold er det i denne standard ikke fastlagt, hvilken type kemikalier kontrollen skal foretages med.

Kemikaliebestandighed for DLW Linoleum LPX/PUR

Liste over kemikalier for DLW Linoleum LPX

Liste over kemikalier for DLW Linoleum PUR

Kemikaliebestandighed for DLW Vinyl PUR

Liste over kemikalier for DLW Vinyl PUR

Liste over kemikalier for DLW LVT PUR

Liste over kemikalier for DLW LVT PURe

Relaterede poster: Overfladeforædlingen PUR+

I lyset af en stadig stigende støjbelastning er den vigtigste opgave for lyddæmpningen at beskytte mennesket både mod overførsel af larm udefra og mod støj fra ens egne og fremmede bolig- og arbejdsområder. Dette opnås ved hjælp af tiltag til lydisolering og lydabsorption. Kravene til og de nødvendige dokumentationer af lyddæmpningen er fastlagt for Tyskland i separate cirkulærer fra byggetilsynsmyndighederne og i DIN 4109 "Lyddæmpning i byggeri". Den Tekniske Information beskriver både forskellige typer af rumakustik og lyddæmpning samt kravene til lydisolering, f.eks. trinlydsdæmpning og kontrol af denne.

Lyddæmpning for alle DLW gulvbelægninger

Relaterede poster: Trinlydsdæmpende underlag

PURe’s fremragende modstandsevne overfor ridser opnås med meget små, men meget stærke safirpartikler, der tilføres laksystemet. De forhindrer ridser der opståe ved skurende, mekaniske bevægelser på overfladen. Safir er et de hårdeste stoffer overhovedet. Af den grund er Scala PURe perfekt til brug i områder med meget trafik, f.eks. i forretninger, indgangsområder i hoteller, kontorer – især i publikumsområder, hvor der mange mennesker færdes.

Relaterede poster: Modstandsdygtighed overfor pletter PURe, Overfladebehandling PURe, Besparende rengøring med PURe

Laksystemet PURe har en langt bedre tætning og sammenkædning og er dermed meget smudsafvisende. Sammenhængen er enkel: Jo mere lukket og tæt materialets overflade er, desto sværere er det for smuds at trænge ind. Det betyder også, at gulvbelægningen er bedst muligt beskyttet mod misfarvninger.

For at tydeliggøre modstandsdygtigheden over for pletter anvender vi nogle af de kraftigst farvende kemikalier: Hårfarvemidler og jodopløsninger. Almindelige laksystemer viser her kraftige misfarvninger, der ikke kan fjernes. PURe derimod viser sig at være næsten helt modstandsdygtig. Ved normtesten med en virketid på 2 timer viser lakken overhovedet ingen misfarvninger.

Og vi har testet det ekstreme: Med PURe kan man, selv efter 24 timer, fjerne kemikalierne uden rester af pletten. Problemer med jodpletter i sundhedsområder eller uskønne pletter fra farvemidler hos materialister, i frisørsaloner eller i private hjem er nu løst.

Relaterede poster: Overfladebehandling PURe, Modstandsdygtig overfor Ridser PURe, Besparende rengøring med PURe

I EN 12 529 er det fastholdt, hvilket materiale (type W) hjul til kontorstole til elastiske gulvbelægninger skal være lavet af for at forebygge skader i gulvbelægningen. Tekstile gulvbelægninger kræver, at der bruges hjul af typen "H" (hårdt hjulmateriale). Det kan overføres til også at gælde for stole- og møbelfødder. På bløde underlag er filtdupper eller lyse, bløde stoleglidere f.eks. egnede til stole eller andre møbler.

Møbelfødder og velegnede stolehjul til alle DLW gulvbelægninger

Relaterede poster: Dynamiske og statiske belastninger

Til Scala-kollektionen har DLW Flooring udviklet en ny generation af laksystemer, PURe. Denne overfladebehandling overbeviser helt klart teknisk set, med fremragende modstandsdygtighed overfor ridser og pletter. Optisk set, fremstår overfladebehandlingen som ultra mat med en effektiv overflade i en høj kvalitet.

Den nye lakteknologi arbejder indenfor et meget præcist, koncentreret UV-energiområde, hvormed der opnås en langt stærkere tætning og sammenkædning af lakken. Denne effekt giver en fantastisk modstandsdygtighed over for smuds og ridser.

Overbevisende egenskaber i kollektionen Scala PURe:

Store besparelser på rengøring og forlænget levetid som følge af
- Stor modstandsdygtighed overfor ridser
- Stor modstandsdygtighed overfor pletter
- Ultra mat overflade
- Ekstrem lav emission
- Ftalatfri
- Made in Germany

Relaterede poster: Modstandsdygtighed overfor pletter PURe, Modstandsdygtig overfor Ridser PURe, Besparende rengøring med PURe

Med overfladeforædlingen PUR+ garanterer DLW Flooring en endnu stærkere præstation for alle homogene vinylbelægninger: Ridsefastheden og slidstyrken øges, emissionsværdierne mindskes yderligere. Men PUR+ gør ikke bare overfladen mere modstandsdygtig over for påvirkningerne fra den daglige brug, den resulterer også i en væsentligt bedre kemikaliebestandighed. Selv syrer og lud i højere koncentration kan ikke skade belægningerne med PUR+. På grund af vinylbelægningernes fremragende rengøringsegenskaber kan man uden problemer fjerne kemikalier, der spildes på gulvet, uden at det tager skade. Samlingerne i vinyl-banevarerne kan svejses sammen, så der sætter sig mindre snavs og bakterier fast. Desuden kan gulvene lægges hygiejnisk med tætte fuger ved hjælp af hulkelprofiler eller hulkelfodlister med 100 % tæt fugetætning, og der er også mulighed for at lægge gulvet med bassinvirkning.

Relaterede poster: Kemikaliebestandighed

Ved at vælge den rigtige gulvbelægning kan man mindske det senere arbejde med løbende rengøring ganske væsentligt. I den forbindelse spiller den optiske uimodtagelighed for snavs også en væsentlig rolle. Den er lige så vigtig for gulvbelægninger som slidstyrken. Den optiske uimodtagelighed for snavs er afhængig af gulvbelægningens farve, mønster og overfladestruktur. Forebyggende forholdsregler som måtter eller riste, der samler snavset, sørger for, at der slæbes så lidt snavs som muligt ind i bygningen. Udvalgskriterierne for smudssamlingszonerne efter størrelse, materiale og placering skal afstemmes efter forholdene på stedet.

Rengøringskarakteristika for alle DLW gulvbelægninger

Relaterede poster: Desinfektion af gulvbelægninger

DLW Flooring har for første gang forsynet en elastisk gulvbelægning med Sanitized® hygiejnefunktionen: Favorite PUR med Sanitized® har en enestående antimikrobiel virkning, der er kontrolleret og bekræftet af Sanitized® kompetencecentret for mikrobiologi, applikationsteknik og analyse. Det hæmmer påviseligt væksten af bakterier og kim, beskytter pålideligt mellem de enkelte rengøringer og bidrager således til langvarig renhed. Desuden er Sanitized® en permanent materialebeskyttelse, der er baseret på det virksomme stof silver phosphate glass.

Antibakteriel virkning Favorite PUR+ med Sanitized®

Relaterede poster: Overfladeforædlingen PUR+, Desinfektion af gulvbelægninger

De tyske regulativer ASR A1.5/BGR 181 "Gulve i arbejdsrum og arbejdsområder med skridfare" beskriver kravene til skridsikkerhed, kontrol af den og kravene til skridmodstand, de såkaldte R-klasser. Cirkulæret gælder kun for arbejdsrum, arbejdsområder og erhvervsmæssige gangarealer, hvis gulve på grund af brugen kommer i kontakt med stoffer, der øger skridfremmende stoffer (f.eks. fedt, olie, vand, levnedsmidler, støv, mel), så man må gå ud fra skridrisiko. Gulvbelægninger til barfodsområder med vandbelastning er ikke omfattet af ovennævnte bestemmelser men bedømmes i henhold til cirkulære GUV-I 8527 (hidtil GUV 26.17) fra Bundesverband der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand e.V. (Tysk forbund for ulykkesforsikringer).

Skridhæmning for alle elastiske DLW gulvbelægninger

Der findes en velegnet produktstandard til hver af de forskellige elastiske gulvbelægninger. Disse produktstandarder fastlægger kravene og tolerancerne for gulvbelægning. Fra januar 2007 skal alle gulvbelægninger, der sælges i EU og i CEN-medlemslandene, have CE-mærket. Det forudsætter, at gulvbelægningerne opfylder de væsentlige krav i EN 14041 og kravene i de enkelte produktstandarder.

Standarder for elastiske gulvbelægninger

I den europæiske standard DIN EN 1307 (udgaven fra juli 2014) fastlægges kravene og tolerancerne til nålefilt og gulvtæpper i brugsklasser med hensyn til slitage og bevarelse af udseendet og en komfortklasse. Denne standard gælder for forskellige tekstile gulvbelægninger, bl.a. også for banevare og fliser i nålefilt.

Standarder for gulvbelægninger af nålefilt

Den bedste trinlydsdæmpning/støjbeskyttelse opnås med svømmende gulve med et tilsvarende isoleringslag. Trinlydsdæmpende underlag bruges for eksempel under elastiske gulvbelægninger, når denne lyddæmpning ikke findes eller ikke er tilstrækkelig.

Trinlydsdæmpende underlag for alle elastiske DLW gulvbelægninger